mandag 14. desember 2009

Evaluering av todelt tentamen

Vi har i norskfaget på skolen prøvd en ny tentamenmetode ved å dele skoleskrivingen i to. Den første dagen skriver vi så mye vi rekker som et førsteutkast, dette blir så sett på av lærer før vi får det tilbake. Evalueringen vi får på førsteutkastet er en karakter av lav/middels/høy måloppnåelse. Jeg likte denne metoden veldig godt siden den gå meg mulighet til å se på teksten en gang til med "nyere" øyne. Når du sitter og skriver på en tentamen kan man lett bli blind på sine egne feil. Siden jeg også fikk en tilbakemelding på hvilken ca karakter det var vet jeg hva som må forbedres og hva som var bra. Førsteutkastet fra nynorsktentamen var ekstra viktig siden nynorsk ikke er min sterke side! Jeg trenger å jobbe med feilene mine og dette er en god måte å se over å lære av sine feil. Personlig hater jeg etterpåklokskap. Det hjelper ikke å komme med alle feilene som elevene har gjort uten å en gang nevne dette før. Men ved denne metoden unngår man altså det. En tommel opp fra meg :) Hvis jeg skal komme med en negativt ting, gjelder det egentlig temtamner generelt. Jeg liker veldig godt responsgrupper! Dette har siden ungdomsskolen gått bort, men jeg savner det. Jeg kunne ønske vi kunne legge inn en liten pause (for de som vil) på ca 15 hvor man leser hele eller deler av teksten for hverandre og få tilbakemelding.

Jeg brukte den andre skrivedagen til å rette opp skrivefeil ved å slå dem opp i ordbok og skrive om noen setninger som var lange eller dårlig formulert. Siden jeg ble ferdig sist, skrev jeg ikke så mye ekstra. Jeg klarte egentlig ikke å komme på så mye mer å skrive heller, så jeg ville ikke "ødelegge" teksten ved å føye til enda gjentagelser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar